Algemene voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Artisun Rise.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling door de koper.

De vermelde prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief btw en andere belastingen, tenzij anders vermeld.

Betaling dient contant of via de aangeboden betaalmethoden op de beursplaats te geschieden.

Levering vindt plaats na ontvangst van betaling.

Risico van verlies gaat over op de koper bij levering.

Artisun Rise garandeert dat de producten uitvoerig getest zijn en vrij zijn van gebreken.

Garantieperiode: 2 jaar.

De koper verplicht zich de geleverde producten veilig te gebruiken volgens de voorschriften.

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de producten.

Verkoper voorziet de koper van de noodzakelijke veiligheidsinformatiebladen (VIB) voor de geleverde producten.

De koper heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Bij levering is de koper verplicht om de geleverde breekbare producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren op eventuele schade. De eventuele schade moet binnen de 48uur na ontvangst gemeld worden.

Retourzendingen dienen vooraf te worden gemeld aan verkoper.

De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.

Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van overmacht.

De verantwoordelijkheid over het product ligt bij de koper vanaf het product overhandigd of geleverd wordt.